เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ หญ้าบริเวณถนนทางหลวง หมายเลข 24 ม.13 บ้านกอโจดไทรย้อย ต.ท่าเยี่ยม อ. โชคชัย จ.นครราชสีมา ระ


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ หญ้าบริเวณถนนทางหลวง หมายเลข 24 ม.13 บ้านกอโจดไทรย้อย ต.ท่าเยี่ยม อ. โชคชัย จ.นครราชสีมา  ระงับเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ





2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15