เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ ป่าบริเวณวัดห้วยไผ่ ม.16 บ้านหนองกกพัฒนา ต.ท่าเยี่ยม อ. โชคชัย จ.นครราชสีมา ระงับเหตุได้เป็น


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ ป่าบริเวณวัดห้วยไผ่ ม.16 บ้านหนองกกพัฒนา ต.ท่าเยี่ยม อ. โชคชัย จ.นครราชสีมา ระงับเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15