เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมด้วย นายสมชาย ทบตะขบ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำสิ่งของ


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567  นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมด้วย นายสมชาย ทบตะขบ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  นำสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นพร้อมข้าวสารและน้ำดื่มมอบให้นายสุธี ประนันครบุรี   บ้านเลขที่ 431 ม.10บ้านนาตลิ่งชัน ต.ท่าเยี่ยม อ. โชคชัย จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15