เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 11 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมร่วมกับกองช่างเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำเข้าสระประปา ในเขตพื้นที่ ม.12 บ้านนาใหม่


วันที่ 11 เมษายน 2567   เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมร่วมกับกองช่างเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำเข้าสระประปา ในเขตพื้นที่  ม.12 บ้านนาใหม่  ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-17