เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 11 เมษายน 2567 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นบ้านผู้ป่วย เลขที่ 162/26 ม.9 ต.ท่าเยี่ยม และในรัศมี 100 เมตร รวมมีผู้ป่วยสะสมจำนวน 4


วันที่  11 เมษายน 2567 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นบ้านผู้ป่วย เลขที่ 162/26 ม.9 ต.ท่าเยี่ยม และในรัศมี 100 เมตร  รวมมีผู้ป่วยสะสมจำนวน  4 ราย ดังนี้
-พ่นครั้งที่ 1 (Day1) วันที่ 4 เมย.. 2567
-พ่นครั้งที่ 2 (Day3) วันที่ 9 เมย. 2567
-พ่นครั้งที่ 3 (Day7) วันที่ 11 เมย. 2567

2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-17