เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 16 เมษายน 2567 นายสุรสีห์ ศิลาพงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ออกตรวจจุดบริการประชาชน(ช่วงเวลากลางคืน)หน้าป้อมสายตรวจ cpf. และหน้าป้อมสายตรวจดอนไพล พร้อมทั้งมอบกาแฟแก่ผู้ปฏิบัติหน


วันที่ 16 เมษายน 2567 นายสุรสีห์ ศิลาพงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ออกตรวจจุดบริการประชาชน(ช่วงเวลากลางคืน)หน้าป้อมสายตรวจ cpf. และหน้าป้อมสายตรวจดอนไพล พร้อมทั้งมอบกาแฟแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-17