เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 16 เมษายน 2567 นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดำเนินการตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน -หน้า CP การจราจรขาเข้ารถยนต์หนาแน่น เคลื่อนตัวได้ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่มีอุบัติเหตุในเขตพื้น


วันที่ 16 เมษายน 2567 นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดำเนินการตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน -หน้า CP การจราจรขาเข้ารถยนต์หนาแน่น เคลื่อนตัวได้ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่มีอุบัติเหตุในเขตพื้นที่ -จุดบริการดอนไพล การจราจรคล่องตัว ปริมาณรถสัญจรไปมาปกติ
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-17