เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 15 เมษายน 67 เวลา 20.00 น. นางสายชล เพชรล้ำ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ออกตรวจจุดบริการประชาชนหน้าป้อมสายตรวจ CPF. และหน้าป้อมสายตรวจดอนไพล พร้อมทั้งมอ


วันที่  15  เมษายน  67  เวลา  20.00  น.  นางสายชล  เพชรล้ำ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   ได้ออกตรวจจุดบริการประชาชนหน้าป้อมสายตรวจ CPF. และหน้าป้อมสายตรวจดอนไพล  พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน

2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-17