เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายสุรสีห์ ศิลาพงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางเต็มดวง แสงสุระ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนางสาวอภิชา ชัยนรินทร์ นักพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านคลองบง ม.5 ตำบล ท่าเยี่


วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายสุรสีห์ ศิลาพงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางเต็มดวง แสงสุระ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนางสาวอภิชา ชัยนรินทร์ นักพัฒนาชุมชน  ร่วมพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้  บ้านคลองบง ม.5  ตำบล ท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2024-06-24
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18