เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


เรื่อง ส่งมอบหีบบัตรและรวบรวมคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม


วันที่ 28 มีนาคม 2564 ทุกเขตและทุกหน่วยการเลือกตั้ง ได้ส่งมอบหีบบัตรและอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ให้กับทางเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เพื่อรวบรวมผลคะแนน สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-17