เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน  จำนวน 2 จุด  คือ เส้นทางสายโชคชัย-เดชอุดม (24) ณ บริเวณด้านหน้าที่พักสายตรวจ CPF และเส้นทางสายโชคชัย-ครบุรี ณ หน้าที่พักสายตรวจตำบลท่าเยี่ยม (บ้านดอนไพล)  เป็นจุดพักรถเพื่อจะได้ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี  2564
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18