เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19


 วันที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 13.00 น. นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นางสาวภัทรานิษฐ์ อภิทรัพย์ดำรง ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมและคณะ ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่บ้านโจด ม.4 ต.ท่าเยี่ยม จำนวน 4 ราย โดยมี รพ.สต. และ อสม. ในพื้นที่ ร่วมด้วย
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27