เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบถุงยังชีพผู้พิการทางสายตา


เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมมอบหมายให้ นายนรินทร์ อินมณี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบถุงยังชีพบ้านดอนไพล หมู่ที่ 8 และ บ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่12 เนื่องจากสมาคมคนตาบอดไทยได้กำหนดนโยบายให้ความช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็นที่ประสบสาธารณภัย คนละ 1 ชุด

2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15