เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


ทต.ท่าเยี่ยม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบถุงยังชีพในพื้นที่เขต1 และเขตที่ 2 เนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน 21 ชุด


เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมมอบหมายให้ นายนรินทร์ อินมณี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบถุงยังชีพในพื้นที่เขต1 และเขตที่ 2 เนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน 21 ชุด
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27