เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคสำหรับช่วยเหลือประชาชน


เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 64 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคสำหรับช่วยเหลือประชาชน ให้กับผู้กักตัวตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด 19 จำนวน 6 ครัวเรือน ในพื้นที่ ม.1, ม.3, ม.4, ม.9, ม.14
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15