เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่2


วันที่ 11 พฤศจิกายน 64 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่2 บ้านเลขที่ 284 ม.13 และรัศมี 100 เมตร ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันในโรงเรียนชลประทาน
บ้านกอโจด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 64
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-17