เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 บริเวณโรงเรียนชุมชนดอนไพล และบ้านพักในชุมชน ม.15 จุดเสี่ยงต่างๆ ต่อการเกิดโรค COVID-19


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 บริเวณโรงเรียนชุมชนดอนไพล และบ้านพักในชุมชน ม.15 จุดเสี่ยงต่างๆ ต่อการเกิดโรค COVID-19
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27