เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


โครงการฝึกซ้อม​แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกซ้อม​แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ด้านการป้องกันเหตุเพลิงไหม้และระงับอัคคีภัย ตลอดจนเพื่อให้เกิดความชำนาญการ ในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ต่าง ๆ

2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27