เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สนับสนุนให้บริการรับส่งผู้ป่วยที่ไม่มียานพาหนะ ไปรับการ CXR, ตรวจ PCR และรักษาหายกลับบ้าน ที่โรงพยาบาลโชคชัย ในหมู่ 7,8 และหมู่ 15 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ


2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15