เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการขุดลอกคลองน้ำเสีย หมู่ 4 บ้านโจด เพื่อให้น้ำระบายได้อย่างสะดวกและไม่ขังไม่เป็นแหล่งเน่าเสีย


2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27