เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการสำรวจโคมไฟฟ้าสาธารณะ ปักพิกัด GPS หมู่ 13 บ้านกอโจดไทรย้อย เพื่อให้มีแสงสว่างแก่ประชาชนในการใช้ถนนช่วงเวลากลางคืน


2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27