เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ร่วมกับผู้อำนวยการกองช่าง กองสาธารณสุขฯ ตรวจประเมินหอพักนายประเสริฐ พุทธชาติ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27