เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 6 มิถุนายน 2565 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้ทางเข้าเทศบาลเนื่องจากมีความเสี่ยงต้นได้เอนเอียงมาทางบ้านพักอาศัยถนนและสายไฟฟ้าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายช่วงพายุฝนลมแรงและ


2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27