เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ธีรพล พลอินทร์ นักวิชาการเกษตร ได้ประชุมการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำลำแชะในช่วงฤดูฝนปี 2565 โดยกำหนดรอบเวรส่น้ำเริ่มวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เพื่อดำเนินการส่งน้ำและการ


2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27