เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียง ราย นางศรี เสือเครือ อายุ 97 ปี


2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27