เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 4 กค.2565 น.ส.รัชดา แดนชัยภูมิ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มอบกระติกน้ำร้อนและพัดลมให้กับนายโปย จรครบุรี ม.10 ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ต.ท่าเยี่ยม ซึ่งจากการติดตามเยี่ยมการดำเนินงานของอาส


2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27