เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 29 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนด้วยสถานีตรวจสุขภาพในเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ในปีงบประมาณ 2565 โดยจัดให้มีการ วัดอุณหภูมิร่างกาย ชั่งน้ำหนัก


2024-06-24
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18