เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ฟุตซอล คู่ที่ 1 ทีมคลองหนองท่า(ชมพู) ชนะ ทีมบ๊วยหวาน 5:1 ฟุตซอล คู่ที่2 ทีมโจดกิโล4 ชนะ เยาวชน BKJ (ชุดสีส้ม) 1:0 ฟุตซอล ฟุตซอล คู่ที่ 3 ทีมกอโจด SVL (ชุดสีส้ม) ชนะ ทีม


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ฟุตซอล คู่ที่ 1  ทีมคลองหนองท่า(ชมพู) ชนะ ทีมบ๊วยหวาน  5:1 ฟุตซอล คู่ที่2  ทีมโจดกิโล4  ชนะ เยาวชน BKJ (ชุดสีส้ม)  1:0  ฟุตซอล ฟุตซอล คู่ที่ 3 ทีมกอโจด SVL (ชุดสีส้ม)  ชนะ ทีมโจดระนาม A  3:2 ฟุตซอล คู่ที่5 ทีมดอนไพล DP  ชนะ ทีมกอโจด 90  7:2 ฟุตซอล คู่ที่ 6 ทีมดอนไพล A  ชนะ ทีมโจดระนาม 5:0

2024-06-24
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18