เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นายสุเวช ณะวงวิเศษ นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก และพนักงานเจ้าหน้าที่พนักเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ทำการช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับความเดือด


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นายสุเวช ณะวงวิเศษ นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก และพนักงานเจ้าหน้าที่พนักเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ทำการช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีไม่มีที่พักอาศัยเดิมได้เช่าบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน ม.5 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากตกงาน ไม่มีรายได้ ไม่ได้ชำระค่าเช่า จึงต้องออกจากที่พัก ได้รับความเดือดร้อน

2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28