เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


ตรวจประเมินโครงการโคราชเมืองสะอาด


    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556  คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการโครราชเมืองสะอาด  ได้เข้าตรวจประเมินเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท้องถิ่นแต่ละท้องที่ได้พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้น่าอยู่ น่าอาศัย เหมาะสมกับลการปฏิบัติหน้าที่
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27