เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


โครงการมหกรรมสุขภาพ เทิดไท้วันแม่


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดกิจกรรมตามโครงการมหกรรมสุขภาพเทิดไท้วันแม่ 12 สิงหาคม 2556 โดยนายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม  ประธานในพิธีเปิด  ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ แล้ว  ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตำบลท่าเยี่ยม  ได้รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมพื้นบ้าน ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28