เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มอบตู้เสื้อผ้า ตู้กับข้าว อุปกรณ์เครื่องนอน


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มอบตู้เสื้อผ้า ตู้กับข้าว อุปกรณ์เครื่องนอน และเงินช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้บ้านรายนางละเอียด กลิ้งกระโทก หมู่6 เพื่อเป็นการช่วยเหลือต่อไป

2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15