เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ร่วมกับ โรงพยาบาลโชคชัย สาธารณสุขอำเภอโชคชัย รพ.สต.กอโจด และ รพ.สต.บ้านโจด ดำเนินการตรวจมาตรฐานร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ร้านชำ) ในพื้นที่


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ร่วมกับ โรงพยาบาลโชคชัย สาธารณสุขอำเภอโชคชัย รพ.สต.กอโจด และ รพ.สต.บ้านโจด ดำเนินการตรวจมาตรฐานร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ร้านชำ) ในพื้นที่ หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 12 และ หมู่ หมู่ 14 ต.ท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราสีมา  รวม 11 ร้าน  ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการจำหน่ายอาหาร ยาและเครื่องสำอางให้ถูกต้องตามกฎหมาย

2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27