เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมและสมาชิกสภาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ออกติดตั้งเครื่องออกกำลังกายให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.1 บ้านท่าเยี่


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมและสมาชิกสภาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ออกติดตั้งเครื่องออกกำลังกายให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.1 บ้านท่าเยี่ยม ม.5 บ้านคลองบง ม.6 บ้านโนนเพชร และ ม.16 บ้านหนองกก เป็นที่เรียบร้อย

2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27