เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้ นายธงชัย เมืองกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมสมาชิกสภาฯ นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และข้ารา


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้ นายธงชัย เมืองกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมสมาชิกสภาฯ นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณมท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอโชคชัย ประจำปี 2566

2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27