เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 งานป้องกันและสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าอ้อย ม.2 บ้านคลองมะเดื่อ *รับแจ้งเหตุเวลา 07.30 น.เดินทางถึงจุดเกิดเหตุ 07.33 น. ดำเนินการควบคุมเพลิงให้อยู


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 งานป้องกันและสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าอ้อย ม.2 บ้านคลองมะเดื่อ *รับแจ้งเหตุเวลา 07.30 น.เดินทางถึงจุดเกิดเหตุ 07.33 น. ดำเนินการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดเป็นที่เรียบร้อยเวลา07.55 น. ควบคุมเพลิงเป็นที่เรียบร้อย

2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27