เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


การแสดงเชิงสัญลักษณ์ การป้องกันการทุจริต คอรัปชั่นและเพื่อสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 


วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน   ร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ การป้องกันการทุจริต คอรัปชั่นและเพื่อสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27