เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


ร่วมรณรงค์ฝึซ้อมแผนระงับอัคคีภยให้กับชุมชนต่างๆ


ด้วยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านการเกิดเหตุอัคคีภัยในชุมชน ดังนั้น ท่านสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ได้มอบนโยบายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกให้ความรู้แก่ชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยมทุกหมู่บ้าน ดังนั้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ดำเนินงานโครงการ ภายใต้หัวข้อ " อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท " เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยมโดยรวม ซึ่งการดำเนินงานโครงการได้เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 และจะไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือน สิงหาคม 2557
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27