เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โรงเรียนบ้านโจด พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน 8 ทุนๆ ละ 500 บาท และมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนบ้านโจด


วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสุนทร  หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โรงเรียนบ้านโจด พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน 8 ทุนๆ ละ 500 บาท และมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนบ้านโจดจำนวน 2,000 บาท

2024-06-24
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18