เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมร่วมกับอำเภอโชคชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ x ray ตรวจหาสารเสพติดในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านนาตลิ่งชัน หมู่ 12 บ้านนาใหม่ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโช


วันที่ 20 มีนาคม 2566  เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมร่วมกับอำเภอโชคชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ x ray ตรวจหาสารเสพติดในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านนาตลิ่งชัน หมู่ 12 บ้านนาใหม่ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2024-06-24
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18