เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลและนางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด นำบุคคลากรเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซ้อมแผนดับเพลิง ประจำเดือนมีนาคม 2566


วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลและนางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด นำบุคคลากรเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซ้อมแผนดับเพลิง ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

2024-06-24
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18