เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุึขภาพชุมชนตำบลกอโจด ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพตนเอง
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28