เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


โครงการท่าเยี่ยมปลอดยาเสพติด เยาวชนรู้คิดห่างไกลเอดส์


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  จัดโครงการท่าเยี่ยมปลอดยาเสพติด เยาวชนรู้คิดห่างไกลเอดส์  เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558  ซึ่งมีนายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม  เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักวิธีการป้องกันก่อนการมีเพศสัมพันธ์ และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15