เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมวัดใหม่สระประทุม


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดยนายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดใหม่สระปทุม อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27