เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 7 กรกฏาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมสมาชิกเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเข็มทราย ม.15 บ้านท่าบ่อ และซอยบ้านนาย


วันที่ 7 กรกฏาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมสมาชิกเทศบาล  เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเข็มทราย ม.15 บ้านท่าบ่อ และซอยบ้านนายดำรงค์ ม.7 บ้านดอนไพล ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28