เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นางดุจดาว ศรีกสิกาญจน์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ และนางสาวปรางค์ทิพย์ มุ่งกระโทก ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Th


วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นางดุจดาว  ศรีกสิกาญจน์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ และนางสาวปรางค์ทิพย์  มุ่งกระโทก ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโคราชฮอลล์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28