เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายไสว พิงผักแว่น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าท


วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายไสว พิงผักแว่น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้เข้าร่วมพิธีบรวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี เนื่องในงานฉลองซุ้มประตูชุมพลย่าโมอำเภอโชคชัย ณ ลานหน้าอำเภอโชคชัย

2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28