เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม และนายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ทำการประชุม อบรมพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ในสำนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2


วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม และนายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ทำการประชุม อบรมพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ในสำนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28