เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดกิจกรรม รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "ความท้าทายงานอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับโลกที่ผั


วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จัดกิจกรรม รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "ความท้าทายงานอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับโลกที่ผันผวน" โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า กิจกรรม ตั้งสติแยกขยะ พร้อมใจ จัดทำถังขยะเปียกลดภาวะโลกร้อน #วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี2566 #Thai Environmental Health Day 2023 #กรมอนามัย

2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28