เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ครั้งที่ 6/2566 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการส


วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ครั้งที่ 6/2566 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28